Přeskočit na obsah

Zpět na výpis článků

Technologie v komunikaci 2023Technologie v komunikaci 2023

Technologie v komunikaci 2023

waves-gray

Autor článku: Hana Křenková

Asi všichni jsme měli v nedávné době sociální média plná screenshotů z nové chatové AI aplikace ChatGPT. O tematiku moderních technologií a umělé inteligence se přitom velmi zajímá můj manžel Kuba Křenek, který se u nás v agentuře zaměřuje primárně na oblasti strategie a kreativy. Na přelomu roku jsme se tedy rozhodli si k tématu moderních technologií sednout a pobavit se o něm hlouběji. V rozhovoru přišla řeč i na hlasové asistenty, Metaverse či na to, jak se dá umělá inteligence využít v naší práci.

Stručné shrnutí:

Podle Kuby je AI důležité téma, dle jeho slov je ale potřeba také zmínit, že „to, čím jsme si v posledních týdnech prošli, byla wow bublina, protože došlo k průlomu ve vývoji“. Tato bublina dle něj přijde v moment, kdy systémy začnou náhle fungovat lépe a přesvědčivěji. Často však poměrně brzy narazí na svoje limity a jejich praktické využití je tedy omezené. Jako příklad podobné situace uvedl AI systémy na generaci obrázků jako DALL-E nebo Midjourney, které nedávno také plnily naše zdi a feedy, po počátečním boomu však zájem do určité míry opadl.

Využití pro rutinní úkoly či ideamaking

To však podle Kuby neznamená, že by práce s AI systémy byla nyní ztrátou času – naopak, praktické využití pro ně existuje již dnes. První oblastí, kde využití těchto systémů dává smysl, je rutinní práce. „Je potřeba se zamyslet, jestli je v tom, co dělám, nějaká rutina, která je zbytečně velká na to, aby ji dělal člověk,“ řekl k tomu. V tomto případě je ale i nadále potřeba pamatovat na limity umělé inteligence.

„Dnes už například velmi dobře víme, že Google nemá rád na webech texty generované umělou inteligencí a dané stránky následně penalizuje,“ uvedl Kuba. Nejedná se však podle něj o to, že by šel Google proti umělé inteligenci, nýbrž nechce, aby byl internet zaplaven obrovským množstvím podobného obsahu.

waves-primary

Jakub Křenek

Creative Strategist

Ani my jako lidé přece neočekáváme, že si otevřeme vyhledávač a uvidíme deset stejných generických výsledků. Hledáme různost, pluralitu názorů a z toho si děláme obrázek.

Druhým možným způsobem používání AI generátorů je pak pro Kubu jejich využití jako zdroj inspirace. Při tvorbě kampaně si tak například můžeme nechat v rámci ideamakingu vytvořit několik možností, a to ať už textů, nebo vizuálů, a následně s nimi dále pracovat a destilovat z nich to nejlepší. „Umělá inteligence nemusí něco vytvořit kompletně za nás, ale může hrát společně s námi,“ je přesvědčen.

Hlasoví asistenti lidi (zatím) nenahradí

Řeč přišla i na hlasové asistenty, a to když jsem Kubovi připomněla jeho predikci z období před pár lety, kdy tvrdil, že brzy budou na e-shopech místo lidí objednávat roboti. Na otázku, zda se tato predikce naplnila, Kuba s úsměvem přiznal, že ani vzdáleně – aspoň v našich končinách. „Nechal jsem se unést krásou a elegancí té technologie, stejně jako mnohokrát předtím a určitě i mnohokrát v budoucnu,“ řekl k tomu. Hlasoví asistenti jsou podle něj více využíváni v západním světě, v ČR je jedním z důvodů, proč se tato technologie tolik nerozšířila, i jazyková bariéra. 

Zároveň se dle jeho slov „postupně ukazuje, že hodnota, kterou tato technologie může přinášet, zatím není úměrná potřebné investici“. Ta nemusí být pouze finanční, ale i časová na straně uživatele – jako příklad uvedl Kuba situaci, kdy je stále ještě jednodušší si zboží sám na internetu vybrat a objednat, než se k tomu snažit využít hlasového asistenta.

waves-primary

Jakub Křenek

Creative Strategist

Cesta komunikace sice může být někdy víc přímá a někdy víc křivolaká, ale na začátku a na konci této cesty je vždy člověk.

Základ komunikace podle Kuby bude i nadále odpovídat našemu agenturnímu mottu „People talking to people“ a nic na tom nezmění ani fakt, že díky pokroku bude někdy v rámci této komunikace technologie fungovat jako prostředník. To ale není nic nového – i novináři nebo agentury fungují jako prostředníci.

Metaverse je nový Google Glass, nad technologiemi je však třeba přemýšlet

V rámci možného vývoje v roce 2023 padla i otázka na současný vlajkový projekt mateřské firmy Facebooku Meta, a to Metaverse. Tam Kuba výrazné změny neočekává a projekt přirovnal k porouchané padající hvězdě„zazářila, oslnila, ale přání splnit nedokázala“. Metaverse přitom měl slibný začátek a i akciové trhy na jeho oznámení reagovaly kladně, realita ale dle Kuby pokulhává. Lidská společnost dle jeho slov není ve stavu, kdy bychom byli schopni a ochotni do metaverza ve velkém vstupovat. Projekt přirovnal k brýlím Google Glass, které podle něj také přišly moc brzo, následoval útlum a pak i úplný konec tohoto produktu. Metaverse svým využíváním brýlí na virtuální realitu dle Kuby svým způsobem na Google Glass navazuje a čeká jej dost možná podobný osud. Možná je na něj prostě ještě stále příliš brzy.

Na závěr Kuba doporučil být na rychlý vývoj technologií připravený a v momentě, kdy je jakákoli novinka dostupná, „se zamyslet nad tím, co to znamená nebo může znamenat pro můj život a pro moji práci“. Toto myšlenkové nastavení sice nemusí mít okamžité benefity, může ale představovat rozdíl v dlouhodobém horizontu.

waves-primary

Jakub Křenek

Creative Strategist

Pokud se dnes naučíme nad těmito technologiemi, jejich využitím a limity přemýšlet, budeme s umělou inteligencí ve chvíli, kdy udělá další pokrok, moct pracovat jednodušeji a lépe než někdo, kdo to nyní odloží.