Přeskočit na obsah

Zpět na výpis článků

ONKO Unie: Nejsem na odpisONKO Unie: Nejsem na odpis

ONKO Unie: Nejsem na odpis

waves-gray

České zdravotnictví není pro všechny – minimálně ne pro ženy s metastatickou rakovinou prsu, u nichž se rozhoduje, jak prožijí poslední roky života. Moderní léčbu si totiž české ženy musí často hradit samy. Veřejnost o těchto problémech spojených s metastatickou rakovinou nevěděla, média na problematiku neupozorňovala. Chyběl tak potřebný tlak na klíčové stakeholdery (zdravotní pojišťovny a Státní ústav pro kontrolu léčiv, SÚKL), aby moderní léčbu řešili.

Chtěli jsme proto šířit osvětu a informovat veřejnost o (ne)schvalování a (ne)proplácení moderní cílené léčby pro metastatické pacientky, která je hrazená z veřejného pojištění v mnoha jiných státech v Evropě (např. v Rumunsku, Maďarsku či Albánii). Cílem bylo dosáhnout alespoň tří výstupů v nejčtenějších českých médiích a 10 výstupů v lifestylových médiích tak, aby to klíčové stakeholdery přimělo konat. Ve výsledku nám šlo o to, abychom pomohli zajistit českým pacientkám moderní léčbu, která rozhoduje o kvalitě i délce zbývajícího života.

Metastatické pacientky mají jiné potřeby léčby než pacientky trpící rakovinou bez metastáz, často navíc nevědí, na co mají nárok. Díky moderní onkologické léčbě se život takové pacientky prodlouží i o několik let a zároveň se zkvalitní. V ČR ale taková moderní léčba nebyla zdravotními pojišťovnami hrazena, SÚKL ji totiž nezařadil do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění a pojišťovny ji proplácely pouze na základě žádosti ve výjimečných případech.

Message „Nejsem na odpis“ jsme použili, abychom upozornili na fakt, že i s touto diagnózou mají pacientky možnost prožít až několik let plnohodnotného života.